TRA CỨU VẬN ĐƠN

Bảng giá

Bảng giá chuyển phát nhanh quốc tế DHL

BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ

Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT và phụ phí nếu có

Weight (kg) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10
  Hongkong China I Cambodia Japan China II Australia Canada Belgium Belarus Afghanistan
Singapore   Laos   Korea South Bangladesh Mexico France Bulgaria Cuba
Thailand   Malaysia     India USA Germany Greece Egypt
    Philippines     Nepal   Italy Hungary Iraq
    Taiwan     New zealand   Netherlands Russia Mozambique
    Indonesia     Pakistan   UK Saudi Arabia South Africa
Các nước khác vui lòng tra tại bảng Zone phía dưới
                                                                                    Document                                                                                       
Weight (kg) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10
0.5            630.000            633.000            637.000            642.000            742.000            777.000            780.000            799.000        1.052.000        1.376.000
1.0            712.000            716.000            751.000            769.000            885.000            927.000            927.000            995.000        1.308.000        1.653.000
1.5            795.000            798.000            841.000            896.000        1.028.000        1.078.000        1.102.000        1.190.000        1.565.000        1.930.000
2.0            877.000            881.000            931.000        1.023.000        1.172.000        1.228.000        1.276.000        1.385.000        1.822.000        2.208.000
Non-Document
Weight (kg) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10
0.5            661.000            725.000            762.000            769.000            892.000            901.000            901.000            918.000      1.111.000        1.471.000  
1.0            743.000            806.000            887.000            896.000        1.034.000        1.047.000        1.047.000        1.120.000      1.368.000        1.748.000  
1.5            826.000            887.000            980.000        1.023.000        1.175.000        1.221.000        1.236.000        1.315.000      1.624.000        2.026.000  
2.0            909.000            968.000        1.074.000        1.150.000        1.317.000        1.396.000        1.425.000        1.510.000      1.879.000        2.303.000  
2.5            995.000        1.048.000        1.168.000        1.276.000        1.458.000        1.539.000        1.614.000        1.704.000      2.134.000        2.580.000  
3.0        1.067.000        1.116.000        1.247.000        1.396.000        1.600.000        1.686.000        1.782.000        1.882.000      2.375.000        2.843.000  
3.5        1.138.000        1.184.000        1.326.000        1.515.000        1.741.000        1.833.000        1.949.000        2.061.000      2.616.000        3.106.000  
4.0        1.210.000        1.252.000        1.404.000        1.635.000        1.882.000        1.980.000        2.116.000        2.239.000      2.856.000        3.368.000  
4.5        1.281.000        1.320.000        1.483.000        1.754.000        2.024.000        2.127.000        2.283.000        2.417.000      3.097.000        3.631.000  
5.0        1.353.000        1.388.000        1.562.000        1.873.000        2.165.000        2.274.000        2.450.000        2.595.000      3.338.000        3.894.000  
5.5        1.417.000        1.452.000        1.621.000        1.987.000        2.299.000        2.417.000        2.594.000        2.748.000      3.565.000        4.142.000  
6.0        1.482.000        1.517.000        1.680.000        2.101.000        2.433.000        2.560.000        2.737.000        2.900.000      3.793.000        4.390.000  
6.5        1.546.000        1.581.000        1.739.000        2.215.000        2.568.000        2.704.000        2.880.000        3.052.000      4.021.000        4.638.000  
7.0        1.610.000        1.645.000        1.798.000        2.329.000        2.702.000        2.847.000        3.023.000        3.205.000      4.249.000        4.886.000  
7.5        1.674.000        1.710.000        1.856.000        2.443.000        2.836.000        2.990.000        3.167.000        3.357.000      4.477.000        5.134.000  
8.0        1.739.000        1.774.000        1.915.000        2.557.000        2.970.000        3.134.000        3.310.000        3.510.000      4.705.000        5.382.000  
8.5        1.803.000        1.838.000        1.974.000        2.671.000        3.104.000        3.277.000        3.453.000        3.662.000      4.933.000        5.630.000  
9.0        1.867.000        1.902.000        2.033.000        2.785.000        3.238.000        3.420.000        3.597.000        3.815.000      5.161.000        5.878.000  
9.5        1.932.000        1.967.000        2.092.000        2.899.000        3.372.000        3.564.000        3.740.000        3.967.000      5.388.000        6.126.000  
10.0        1.996.000        2.031.000        2.151.000        3.012.000        3.506.000        3.707.000        3.883.000        4.120.000      5.616.000        6.374.000  
10.5        2.034.000        2.071.000        2.215.000        3.082.000        3.571.000        3.773.000        3.960.000        4.209.000      5.756.000        6.556.000  
11.0        2.073.000        2.112.000        2.279.000        3.152.000        3.635.000        3.839.000        4.038.000        4.299.000      5.896.000        6.737.000  
11.5        2.112.000        2.152.000        2.343.000        3.222.000        3.699.000        3.905.000        4.115.000        4.389.000      6.035.000        6.919.000  
12.0        2.150.000        2.193.000        2.408.000        3.292.000        3.763.000        3.971.000        4.192.000        4.479.000      6.175.000        7.101.000  
12.5        2.189.000        2.233.000        2.472.000        3.362.000        3.828.000        4.038.000        4.269.000        4.569.000      6.314.000        7.283.000  
13.0        2.228.000        2.273.000        2.536.000        3.431.000        3.892.000        4.104.000        4.346.000        4.659.000      6.454.000        7.465.000  
13.5        2.266.000        2.314.000        2.601.000        3.501.000        3.956.000        4.170.000        4.423.000        4.749.000      6.594.000        7.647.000  
14.0        2.305.000        2.354.000        2.665.000        3.571.000        4.021.000        4.236.000        4.501.000        4.839.000      6.733.000        7.828.000  
14.5        2.343.000        2.395.000        2.729.000        3.641.000        4.085.000        4.302.000        4.578.000        4.929.000      6.873.000        8.010.000  
15.0        2.382.000        2.435.000        2.793.000        3.711.000        4.149.000        4.368.000        4.655.000        5.019.000      7.013.000        8.192.000  
15.5        2.421.000        2.475.000        2.858.000        3.780.000        4.213.000        4.435.000        4.732.000        5.109.000      7.152.000        8.374.000  
16.0        2.459.000        2.516.000        2.922.000        3.850.000        4.278.000        4.501.000        4.809.000        5.199.000      7.292.000        8.556.000  
16.5        2.498.000        2.556.000        2.986.000        3.920.000        4.342.000        4.567.000        4.886.000        5.289.000      7.432.000        8.738.000  
17.0        2.536.000        2.597.000        3.051.000        3.990.000        4.406.000        4.633.000        4.963.000        5.379.000      7.571.000        8.920.000  
17.5        2.575.000        2.637.000 3.115.000        4.060.000        4.471.000        4.699.000        5.041.000        5.469.000      7.711.000        9.101.000  
18.0        2.614.000        2.677.000        3.179.000        4.130.000        4.535.000        4.765.000        5.118.000        5.559.000      7.851.000        9.283.000  
18.5        2.652.000        2.718.000        3.243.000        4.199.000        4.599.000        4.831.000        5.195.000        5.649.000      7.990.000        9.465.000  
19.0        2.691.000        2.758.000        3.308.000        4.269.000        4.663.000        4.898.000        5.272.000        5.739.000      8.130.000        9.647.000  
19.5        2.730.000        2.799.000        3.372.000        4.339.000        4.728.000        4.964.000        5.349.000        5.829.000      8.269.000        9.829.000  
20.0        2.768.000        2.839.000        3.436.000        4.409.000        4.792.000        5.030.000        5.426.000        5.918.000      8.409.000      10.011.000  
20.5        2.809.000        2.892.000        3.504.000        4.469.000        4.849.000        5.160.000        5.544.000        6.031.000      8.574.000      10.222.000  
21.0        2.849.000        2.946.000        3.572.000        4.530.000        4.906.000        5.291.000        5.662.000        6.143.000      8.740.000      10.433.000  
21.5        2.889.000        2.999.000        3.640.000        4.591.000        4.963.000        5.421.000        5.779.000        6.255.000      8.905.000      10.644.000  
22.0        2.930.000        3.052.000        3.708.000        4.651.000        5.020.000        5.552.000        5.897.000        6.367.000      9.071.000      10.856.000  
22.5        2.970.000        3.106.000        3.776.000        4.712.000        5.077.000        5.682.000        6.014.000        6.479.000      9.236.000      11.067.000  
23.0        3.011.000        3.159.000        3.844.000        4.773.000        5.134.000        5.813.000        6.132.000        6.591.000      9.401.000      11.278.000  
23.5        3.051.000        3.212.000        3.912.000        4.833.000        5.191.000        5.943.000        6.249.000        6.703.000      9.567.000      11.489.000  
24.0        3.091.000        3.265.000        3.980.000        4.894.000        5.248.000        6.073.000        6.367.000        6.815.000      9.732.000      11.701.000  
24.5        3.132.000        3.319.000        4.048.000        4.954.000        5.304.000        6.204.000        6.484.000        6.927.000      9.898.000      11.912.000  
25.0        3.172.000        3.372.000 4.116.000        5.015.000        5.361.000        6.334.000        6.602.000        7.040.000    10.063.000      12.123.000  
25.5        3.213.000        3.425.000        4.184.000        5.076.000        5.418.000        6.465.000        6.720.000        7.152.000    10.228.000      12.334.000  
26.0        3.253.000        3.479.000        4.252.000        5.136.000        5.475.000        6.595.000        6.837.000        7.264.000    10.394.000      12.546.000  
26.5        3.293.000        3.532.000        4.320.000        5.197.000        5.532.000        6.726.000        6.955.000        7.376.000    10.559.000      12.757.000  
27.0        3.334.000        3.585.000        4.388.000        5.257.000        5.589.000        6.856.000        7.072.000        7.488.000    10.724.000      12.968.000  
27.5        3.374.000        3.638.000        4.455.000        5.318.000        5.646.000        6.986.000        7.190.000        7.600.000    10.890.000      13.179.000  
28.0        3.415.000        3.692.000        4.523.000        5.379.000        5.703.000        7.117.000        7.307.000        7.712.000    11.055.000      13.391.000  
28.5        3.455.000        3.745.000        4.591.000        5.439.000        5.760.000        7.247.000        7.425.000        7.824.000    11.221.000      13.602.000  
29.0        3.496.000        3.798.000        4.659.000        5.500.000        5.817.000        7.378.000        7.543.000        7.936.000    11.386.000      13.813.000  
29.5        3.536.000        3.851.000        4.727.000        5.561.000        5.874.000        7.508.000        7.660.000        8.048.000    11.551.000      14.024.000  
30.0        3.576.000        3.905.000        4.795.000        5.621.000        5.931.000        7.639.000        7.778.000        8.161.000    11.717.000      14.236.000  
   Non-Document above 30kg (Multiplier rate per kg)
Weight (kg) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10
31 - 70              99.000            101.000            143.000            168.000            175.000            204.000            217.000            228.000            343.000            460.000
+70kg 98.000 100.000 128.000 165.000 173.000 176.000 197.000 217.000 310.000

445.000

 

Country

Zone Country Zone Country Zone Country Zone
Afghanistan 10 Dominica 10 Lesotho 10 Saudi Arabia 9
Albania 9 Dominican Republic 10 Liberia 10 Senegal 10
Algeria 10 East Timor 6 Libya 10 Serbia, Republic Of 9
American Samoa 10 Ecuador 10 Lithuania 9 Seychelles 10
Andorra 9 Egypt 10 Luxembourg 8 Sierra Leone 10
Angola 10 El Salvador 10 Macau 3 Singapore 1
Anguilla 10 Eritrea 10 Macedonia, Republic Of 9 Slovakia 9
Antigua 10 Estonia 9 Madagascar 10 Slovenia 9
Argentina 10 Ethiopia 10 Malawi 10 Solomon Islands 10
Armenia 9 Falkland Islands 10 Malaysia 3 Somalia 10
Aruba 10 Faroe Islands 9 Maldives 6 Somaliland, Rep Of (North Somalia) 10
Australia 6 Fiji 10 Mali 10 South Africa 10
Austria 8 Finland 8 Malta 8 South Sudan 10
Azerbaijan 9 France 8 Marshall Islands 10 Spain 8
Bahamas 10 French Guyana 10 Martinique 10 Sri Lanka 6
Bahrain 9 Gabon 10 Mauritania 10 St. Barthelemy 10
Bangladesh 6 Gambia 10 Mauritius 10 St. Eustatius 10
Barbados 10 Georgia 9 Mayotte 10 St. Kitts 10
Belarus 9 Germany 8 Mexico 7 St. Lucia 10
Belgium 8 Ghana 10 Micronesia, Federated States Of 10 St. Maarten 10
Belize 10 Gibraltar 9 Moldova, Republic Of 9 St. Vincent 10
Benin 10 Greece 9 Mongolia 6 Sudan 10
Bermuda 10 Greenland 9 Montenegro, Republic Of 9 Suriname 10
Bhutan 6 Grenada 10 Montserrat 10 Swaziland 10
Bolivia 10 Guadeloupe 10 Morocco 10 Sweden 8
Bonaire 10 Guam 10 Mozambique 10 Switzerland 8
Bosnia and Herzegovina 9 Guatemala 10 Myanmar 6 Syria 10
Botswana 10 Guernsey 9 Namibia 10 Tahiti 10
Brazil 10 Guinea Republic 10 Nauru, Republic Of 10 Taiwan 3
Brunei 3 Guinea-Bissau 10 Nepal 6 Tajikistan 9
Bulgaria 9 Guinea-Equatorial 10 Netherlands, The 8 Tanzania 10
Burkina Faso 10 Guyana (British) 10 Nevis 10 Thailand 1
Burundi 10 Haiti 10 New Caledonia 10 Togo 10
Cambodia 3 Honduras 10 New Zealand 6 Tonga 10
Cameroon 10 Hong Kong 1 Nicaragua 10 Trinidad and Tobago 10
Canada 7 Hungary 9 Niger 10 Tunisia 10
Canary Islands, The 10 Iceland 9 Nigeria 10 Turkey 9
Cape Verde 10 India 6 Niue 10 Turks and Caicos Islands 10
Cayman Islands 10 Indonesia 3 Norway 9 Tuvalu 10
Central African Republic 10 Iran (Islamic Republic Of) 9 Oman 9 Uganda 10
Chad 10 Iraq 10 Pakistan 6 Ukraine 9
Chile 10 Ireland, Republic Of 8 Palau 10 United Arab Emirates 9
China I 2 Israel 10 Panama 10 United Kingdom 8
China II 5 Italy 8 Papua New Guinea 6 United States Of America 7
Colombia 10 Jamaica 10 Paraguay 10 Uruguay 10
Commonwealth No. Mariana Islands 10 Japan 4 Peru 10 Uzbekistan 9
Comoros 10 Jersey 9 Philippines, The 3 Vanuatu 10
Congo 10 Jordan 9 Poland 9 Venezuela 10
Congo, The Democratic Republic Of 10 Kazakhstan 9 Portugal 8 Vietnam N/A
Cook Islands 10 Kenya 10 Puerto Rico 10 Virgin Islands (British) 10
Costa Rica 10 Kiribati 10 Qatar 9 Virgin Islands (Us) 10
Cote D Ivoire 10 Korea, South 5 Reunion, Island Of 10 Yemen, Republic Of 10
Croatia 9 Korea, North 10 Romania 9 Zambia 10
Cuba 10 Kosovo 10 Russian Federation, The 9 Zimbabwe 10
Curacao 10 Kuwait 9 Rwanda 10    
Cyprus 9 Kyrgyzstan 9 Saint Helena 10    
Czech Republic, The 8 Lao Peoples Democratic Republic 3 Samoa 10    
Denmark 8 Latvia 9 San Marino 9    
Djibouti 10 Lebanon 10 Sao Tome and Principe 10    
DHL Express 9:00/10:30/12:00 serviceable areas are limited to selected postcodes in major business centers in Europe, USA,
 Middle East, Eastern Europe and Asia Pacific. 
To know the latest destinations of DHL Express 9:00/10:30/12:00, please call our CS Hotline at 0123.4444.247
 or refer to http://dhl-vietnam.com.vn
Please call our CS Hotline at 0123.4444.247 for details and booking. The information in this document is correct at the time of printing.  
China I includes: Dongguan (DGM), Fuzhou (FOC), Guangzhou (CAN), Haikou (HAK), Shantou (SWA), Shenzhen (SZX),
 Xiamen (XMN), Zhuhai (ZUH).
China II includes the rest of China that are not in China I above.        
Liechtenstein: same zone with Switzerland          
Monaco: same zone with France            
Vatican City: same zone with Italy